You have reached the website

HJÄLP OSS ATT ÅTERVINNA

Hur kan jag hjälpa till att återvinna mina använda kapslar?

Ansvarsfull konsumtion

Det är allas ansvar att skydda miljön, och på Nestlé arbetar vi aktivt för att delta i ansvaret. Det innebär att vi ger våra konsumenter den utrustning de behöver för att ta små men viktiga steg mot en förbättrad miljö. Vi vet att de största förbättringarna bara kan uppnås om alla samarbetar. Här är några idéer om hur du kan minska din miljöpåverkan med NESCAFÉ Dolce Gusto-systemet.

Hur kan jag hjälpa till att återvinna mina använda kapslar?

1- Separera folien från kapseln, så att plastmaterialet i kapseln kan återanvändas.
2. Töm plasten/kapseln på kafferester.
3. Ta med resterna av både folien och plasten till din lokala återvinningsstation och sortera avfallet i rätt behållare.

Plastmaterialet återanvänds som sekundär råvara av andra företag som kan använda det för tillverkning av plastprodukter såsom blomkrukor och annat