You have reached the website

Försäljningsvillkor

NESTLÉ SVERIGE AB Försäljningsvillkor (för online-beställningar)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Hemsidan drivs av Nestlé Sverige AB, org. nr. 556578-0722, med registrerad adress; Box 7173, 250 07 Helsingborg, momsnummer SE556578072201, nedan kallad ”Nestlé”, ”vi”, ”oss” eller ”våran”.

Genom att lägga en order hos oss online accepterar du att vara bunden av dessa villkor (”Villkoren”), vilka tillämpas för alla produkter som marknadsförs på hemsidan, www.dolce-gusto.se (”Hemsidan”). Vänligen läs dessa Villkor med noggrannhet. Du bör skriva ut en kopia av Villkoren för framtida användning. Om du inte accepterar dem kommer du inte att kunna beställa produkter från Hemsidan.

Genom att lägga en order genom Hemsidan utfäster och garanterar du att:
• Du har rättskapacitet att ingå bindande avtal, dvs. du kan juridiskt ingå bindande avtal;
• Du är över 18 år;
• Du är bosatt i Sverige.

En order som läggs av dig är ett erbjudande om köp och är bindande för Nestlé först när Nestlé accepterar ordern. Vi kommer att acceptera din order (om accept lämnas) genom att skicka ett e-mail till dig om att vi har erhållit ordern och bekräftar den, vid vilken tidpunkt ett avtal kommer att ha ingåtts mellan oss.

Produkter är föremål för tillgång, dvs. produkterna finns inte alltid tillgängliga vid varje tidpunkt, och är också föremål för gällande marknadsvillkor. För det fall någon/några produkter inte är tillgängliga kommer detta anges på Hemsidan.
Bulkordrar/storordrar från bolag, andra kommersiella aktörer eller från konsumentgrupper kommer inte att accepteras.

Äganderätten till produkterna kvarstår hos oss tills dess att vi erhållit betalning insatt på vårt konto. Risken för de sålda produkterna övergår när de framgångsrikt har levererats.

Värdet på beställningen får inte överskrida 5.000 kr

BETALNING - PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Produkterna som anges tillgängliga för försäljning på Hemsidan är tillgängliga för försäljning till de priser som anges på Hemsidan vid den tidpunkt ordern läggs. Dessa priser inkluderar moms, men inte porto och leveranskostnader. Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra priserna eller leveransvillkoren.

Betalning kan göras med något av följande betalningssätt; konto/kreditkort: Visa eller Mastercard. Vi kommer inte att leverera någon order förrän vi har erhållit betalning insatt på vårt konto från dig. Om vi inte kan debitera ditt konto/kreditkort kommer vi att meddela dig om detta över e-mail.
Vi förbehåller oss rätten att säga upp vårt avtal med dig om vi inte får betalt eller rimligtvis tror att vi inte kommer att få betalt

LEVERANS

Leverans kommer att ske på det sätt du anger i din beställning och till den adress som du anger i din beställning. Tyvärr så levererar vi inte utanför Sverige.

Om du inte hämtar/tar emot ditt/dina paket, kommer det/de att returneras till ”oss” och du kommer att återbetalas det fulla värdet av betalningen, minus leveranskostnaderna. Därefter kommer du att, om du fortfarande vill erhålla din order, behöva göra om din beställning.

Leverans kostar enligt angivelser i shopen.

Vi erbjuder fri leverans på alla beställningar över 500 kr (gäller inte för kapselprenumeration).

När en order accepteras kommer vi att göra vårt yttersta för att tillse att produkten/produkterna lämnas för leverans inom 2-3 vardagar (Norr om Gävle + 1 vardag) från det att ordern har lagts, under förutsättning att varan finns i lager och att betalningen har gått igenom.


Leverans sker genom Posten.

RETURRÄTT - FELAKTIGA PRODUKTER OCH RETURER

Produkterna ska inspekteras av dig vid leverans. Du måste meddela oss inom skälig tid från leverans, skriftligen ( forum@se.nestle.com ) eller genom att ringa vår kundtjänst på 020 29 92 00, om produkten är felaktig eller om du av någon annan anledning är missnöjd. När du kontaktar oss, får du en retursedel, så att du kan returnera varan utan kostnad. Om produkten som du köpt är felaktig kan vi erbjuda antingen reparation, byte eller återbetalning beroende på vad som är lämpligt i enlighet med dina lagstadgade rättigheter.

AVBESTÄLLNINGSRÄTTIGHETER

Du kan avbeställa din order när som helst från orderdatumet upp till den dag som är 14 dagar från mottagande av produkterna genom att ringa vår kundtjänst på 020 29 92 00 eller skicka ett mejl till forum@se.nestle.com . Oavsett om du avbeställer din order före eller efter du har mottagit produkterna kommer vi att göra en återbetalning till ditt konto motsvarande det fulla beloppet inom 30 dagar.

Om du avbeställer din order innan du har mottagit produkterna är du berättigad att vägra motta leverans av produkterna. Om du avbeställer din order efter att du mottagit produkterna måste du returnera produkterna till oss i oskadat skick (om du behövt bryta förpackningen medför detta inte att produkten inte längre är i ”oskadat skick”) på din egen bekostnad så snart som det är praktiskt möjligt.

Du får enbart utnyttja rätten att avbeställa din order om produkten som du erhållit fortfarande är i väsentligen oförändrat skick, om inte förändringen beror på åtgärder som du har behövt ta för att inspektera produkten eller på grund av någon omständighet som inte är hänförlig till dig.

Denna bestämmelse innebär ingen begränsning i dina lagstadgade rättigheter.

ANSVAR

Vårt ansvar är, med undantag för dödsfall eller personskador som orsakas av vår vårdslöshet, begränsat så långt det är lagligen möjligt till produktpriset för den relevanta produkten.

SEKRETESS

Vid tidpunkten för din registrering kommer du att erhålla ett lösenord. Vänligen behandla den med sekretess då du ensamt och fullt ut är ansvarig om du inte lyckas behålla lösenordets konfidentiella natur. Du är ensamt och fullt ut ansvarig för alla orders som läggs hos oss eller information som lämnas till oss under din e-postadress i kombination med ditt lösenord. Du måste omedelbart meddela oss om icke-auktoriserad användning av din e-postadress och/eller lösenord eller någon säkerhetsbrist som du blir medveten om.

Personuppgifter eller material som skickas till Hemsidan eller som vi annars erhåller från dig är föremål för vår integritetspolicy enligt nedan.

INTEGRITETSPOLICY

Genom att registrera dina uppgifter hos oss godkänner du och samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du finner på Hemsidan.

SPECIALERBJUDANDEN, KAMPANJER OCH TÄVLINGAR

Från tid till annan, enligt vår fria bedömning och godtycke, kan köp av produkter vara föremål för specialerbjudanden, kampanjer och tävlingar som marknadsförs på Hemsidan.

ÖVRIGT

Tillämplig lag kan kräva att viss kommunikation skall vara skriftlig. Du accepterar att vi kan komma att kommunicera med dig via e-mail eller genom att skriva till dig på din postadress och accepterar (utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter) att sådan kommunikation uppfyller ev. lagstadgade krav på att kommunikation skall ske skriftligen.

Alla meddelanden som du önskar lämna skall skickas med post till vår adress Nescafé Dolce Gusto, c/o PostNord Logistics TPL AB, Bunkagårdsgatan 5, SE-25368 Helsingborg, SWEDEN. Meddelanden kommer anses mottagna och delgivna oss inom 5 dagar från vi lämnar mottagningskvitto.
Svensk rätt är tillämpligt på detta avtal och svenska domstolar äger exklusiv jurisdiktion.
Vi äger rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan. Du kommer att vara bunden av de Villkor som anges på Hemsidan vid tidpunkten du lägger en order, om inte en förändring i sådana villkor är nödvändig på grund av tillämplig lag eller myndighetsbeslut.