You have reached the website

MASKINGARANTIER

GARANTI FÖR DELONGHI NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MASKINER

Denna garanti gäller för alla produkter med DeLonghis och Dolce Gustos varumärken (båda varumärkena måste finnas på enheten). Garantin är inte överförbar.

Vad täcker garantin?
Vi garanterar att varje apparat är fri från fel i material och utförande. Vår skyldighet enligt denna garanti är begränsad till reparation i vår fabrik eller i auktoriserade servicecenter av eventuella defekta komponenter eller delar därav, som inte skadats under transport. I händelse av byte eller retur av en produkt, måste enheten returneras frankerad tillsammans med sitt ursprungliga medföljande inköpsbevis. Den reparerade eller nya modellen kommer att återlämnas på vår bekostnad. Denna garanti gäller endast om apparaten används i enlighet med den medföljande bruksanvisningen, med växelströmsanslutning (AC).

Hur länge gäller garantin?
Denna garanti gäller i två (2) år från det inköpsdatum som finns på kvittot, och gäller endast för den ursprungliga köparen.

Vad täcks inte av garantin?
Garantin omfattar inte fel eller skador på apparaten, som beror på reparationer eller ändringar på apparaten som gjorts utanför våra fabriker eller auktoriserade servicecenter. Den omfattar inte heller apparater som varit föremål för felhantering, felaktig användning, vårdslöshet eller olycksfall. Likaledes gäller inte denna garanti för skador som uppstår som konsekvens av användning av produkten eller till följd av något avtalsbrott eller brott mot denna garanti. Garantin täcker inte apparater som inte fungerar korrekt på grund av att de inte har avkalkats i enlighet med den bruksanvisning som följer med produkten.

Hur får du service?
Vid behov av reparation eller om du har några andra frågor kan du ringa vår kundservice på telefonnummer 020 29 92 00 eller kontakta oss genom att skicka ett mejl till forum@se.nestle.com.

Ovanstående garanti ersätter alla andra garantier och utfästelser. Alla underförstådda garantier är begränsade till gällande garantitid enligt ovan. DeLonghi / Dolce Gusto tillåter inte att en annan person eller ett annat företag, i samband med försäljning eller användning, tar ansvar för denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.