You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

AKTUELLT

Vi strävar hela tiden för att bli bättre och mer ansvarsfulla i varje steg av kaffekedjan. Här kan du lära dig mer om våra uppmätta förbättringar från 2006. Du kommer också att lära dig mer om vår nya kapselfabrik i Tyskland.

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en internationellt erkänd metod som gör det möjligt för oss att bedöma de potentiella effekterna av en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel - från inköp av råvaror till slutförvaring av produkten – och hjälper oss att identifiera förbättringsområden. Här kan du lära dig mer om resultatet av vårt arbete att bli mer ansvariga vid varje steg längs kaffekedjan.

Vi använder regelbundet LCA för att övervaka miljöpåverkan av NESCAFÉ® Dolce Gusto®-systemet, med hjälp av data som bygger på att göra en kopp kaffe två gånger om dagen. Denna data hjälper oss att utvärdera vår miljöpåverkan under varje steg i processen och att identifiera förbättringsområden. LCA som genomförts för den tyska marknaden visar utsläppen av växthusgaser i varje skede av vår process.

 

Dessutom visar LCA att vårt maskinprogram Melody dramatiskt har förbättrat sin miljöprestanda (per 120 ml kopp och jämfört med den första modellen som lanserades 2006) tack vare vårt nya ”eco-mode”.

 

Schwerin fabriken NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

Tyskland är Nestlés fjärde största marknad globalt och är den främsta marknaden för försäljning av NESCAFÉ® Dolce Gusto®. För att stärka den lokala produktionen, bestämde vi oss för att skapa en ny fabrik i Tyskland (för kapslar). Med en budget på € 220M, är detta projekt företagets största investering någonsin i Tyskland och en av våra största någonsin investeringar i Europa. 

Fabriken i Schwerin (10 mil från Hamburg, den stora europeiska hamnen för importkaffe), är bolagets tredje fullt dedikerade NESCAFÉ® Dolce Gusto®-fabrik, efter Tutbury, Storbritannien, och Girona, Spanien. Med 12 nya produktionslinjer är den i drift sedan maj 2014 och producerar cirka två miljarder kapslar per år för de tyska, skandinaviska och östeuropeiska marknaderna.

I bolagets fortsatta arbete med att utveckla mer hållbara byggnader över hela världen siktar Schwerin-fabriken på att uppnå Gold LEED-certifiering. Fabriken beräknas skapa cirka 450 nya arbetstillfällen vilket starkt bidrar till den lokala sysselsättningen.