You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

EXPERTIS

För att få ytterligare information om hur vi agerar för att göra vårt kaffe mer hållbart och vad vi gör för att förbättra vår miljöprestanda så har vi här samlat några bolagsrapporter. Dessutom kan du lära dig ännu mer om de partners som vi arbetar med.

 

LÄNKAR

NESTLÉ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (NEMS)

Nestlé Environmental Management System (NEMS) är helt i linje med den internationella standarden ISO 14001: 2004 och har genomförts i hela företaget sedan 1995. Där anges hur alla våra anläggningar följer miljölagstiftningen och Nestlés policy för miljömässig hållbarhet, och hur det förbättrar vårt miljöarbete.

NESTLÉ RESPONSIBLE SOURCING

Målet för våra inköp är att se till att leverantörerna arbetar enligt samma principer och värderingar som vi gör själva. Detta innebär att konsumenterna kan lita på hur våra ingredienser och råvaror köps innan tillverkningen startar.

4C (4c-coffeeassociation.org)

Den gemensamma Code for Coffee Community Association (4C) är en kod som skapats för att uppmuntra miljömässigt och socialt ansvarsfulla metoder bland 4C medlemmar. 4C Föreningen ger ytterligare kompetens, verktyg och stöd för att hjälpa medlemmar engagera sig i ansvarsfull kaffeodling, inklusive ett supportteam och en oberoende verifieringsprocess.

RAINFOREST ALLIANCE (rainforest-alliance.org)

Rainforest Alliance är en internationell ideell, icke-statlig organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa en hållbar försörjning, genom att utveckla markanvändningsmetoder, affärsmetoder och konsumenternas beteende.

NESCAFÉ PLAN (nescafe.com/sustainability_en_com.axcms)

På Nestlé tror vi att för att lyckas på lång sikt måste vi skapa värde för våra aktieägare och för samhället som helhet. Vi kallar detta Creating Shared Value (CSV). Som en förutsättning för CSV måste vi inte bara följa alla tillämpliga rättsliga krav och Nestlés Affärsprinciper, utan också se till att principen om hållbar utveckling är inbäddad i våra verksamheter, varumärken och produkter.

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) (www.ico.org)

Internationella kaffeorganisationen (ICO) är den främsta mellanstatliga organisationen för kaffe, som samlar både exporterande och importerande stater för att hantera de utmaningar som världen står inför när det gäller kaffe.

WEEE (ec.europa.eu/environment/waste/weee)

Det europeiska direktivet för avfall av elektriska och elektroniska produkter (WEEE), antogs av alla EU-medlemmar 2006. Det fokuserar på producentansvar och gör dem skyldiga att bekosta insamling och behandling av avfall, i syfte att minska den mängd avfall som går till deponi eller förbränning.