You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

Frågor och svar

Vill du veta mer om hur vi agerar ansvarsfullt? I detta avsnitt har vi samlat vanliga frågor och svar.

1. Varför valde ni Rainforest Alliance och 4C initiativet istället för andra icke-statliga organisationer eller rättvisemärkta initiativ?

Vår syn på det hållbara jordbruket är öppen och inkluderande. Vi samarbetar med Rainforest Alliance och har varit med och grundat 4C, med vilka vi delar samma engagemang för gott jordbruk och hållbarhet med fokus på ständiga förbättringar. Detta utesluter inte andra partnerskap med icke-statliga organisationer som delar vår ambition för kaffebranschen. Båda organisationerna arbetar för att förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiska villkoren för producenterna.

2. Hur arbetar ni konkret på fältet och hur ser ni till att dessa initiativ kommer jordbrukarna till nytta?

På fältet hjälper vårt nätverk av agronomer och partners odlare och kooperativ att genomföra 4C kriterier och jordbruksprojekt. Vår plan är att förbättra böndernas inkomster genom goda jordbruksmetoder och utvecklade kaffeträd, vilket leder till högre avkastning på samma yta mark, lägre totalkostnader och diversifierade inkomstkällor. Detta tillvägagångssätt är kopplat till utbildning i hur man optimerar kvantitet och kvalitet och stöds av vår upphandlingsprocess. Vi fokuserar som sagt på att skapa gemensamma värden på lång sikt, inte bara på att hjälpa jordbrukarna att "tjäna mer pengar" på kort sikt.

3. Är de minimiinkomster från odlingarna som ni köper ert kaffe från möjliga att kontrollera och spåra? Och vilka är de sanktioner som gäller i fråga om eventuella avvikelser från reglerna?

Som en del av vår syn på ansvarsfullt jordbruk har vi förbundit oss att följa 4C standarden. 4C uppförandekoden inkluderar skäliga inkomster för kaffeodlarna. Föreningen har utvecklat ett trovärdigt, effektivt och oberoende kontrollsystem och hjälper 4C produceneter att utvärdera huruvida man följer koden. Vid avvikelse fråntas man sin licens för 4C.

4. Använder ni GM-teknik eller kloning för att skapa växter?

Vi använder inte genteknik eller kloning för att skapa växter. Våra forskare vid R&D Tours studerar kaffesorter som potentiellt kan tredubbla eller till och med fyrdubbla avkastningen om de odlas korrekt. Växter fortplantas genom en metod som kallas somatisk embryogenes, vilket är en accelererad metod för att reproducera ett stort antal småplantor med hög potential. Till skillnad från normala förökningsmetoder så blir de producerade växterna bättre strukturerade, mer enhetliga och mer kraftfulla, trots att de inte har genomgått någon genetisk modifiering. Växter har gjort detta naturligt i tusentals år. Till exempel så producerar potatis skott som växer till nya, identiska växter.

5. Var tillverkas maskinerna och deras komponenter? Har ni en del av er värdekedja i något av utvecklingsländerna, t.ex. i Asien? Har arbetsförhållandena i alla fabriker i leveranskedjan granskats mot internationella normer?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® maskiner tillverkas i Europa och Kina och tillverkarna har accepterat Nestlés Supplier Code och verkar i enlighet med lokala lagar och regler. Denna kod kompletteras av Responsible Sourcing Guidlines, som är i linje med eller går utöver internationellt erkända produktionsstandarder. Dessutom är fler än 75% av våra leverantörer SMETA-certifierade (Sedex Member Ethica Trade Audit)

6. Varför använder ni plast för era kapslar och inte återvinningsbart material (såsom aluminium) eller biologiskt nedbrytbart material?

Vissa typer av plast återvinns faktiskt, t.ex. PET från dryckesflaskor. När vi tog fram våra kapslar övervägdes och prövads alla slags material eftersom dess miljöpåverkan beror på hur de används. NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapslarna är tillverkade av högkvalitativa plastmaterial som krävs för att fungera med det höga trycket som genereras av maskinen (max. 15 bar). För att klara detta tryck är till exempel papper inte lämpligt. Den teknik vi använder gör också att större koppar kan bryggas. Biologiskt nedbrytbara material testades också men idag - med tanke på NESCAFE Dolce Gustos form och storlek – skulle biologiskt nedbrytbara material inte vara lämpligt under alla steg i livscykeln. Dessutom undviker vi sekundärförpackning. Kapseln är helt tät mot ljus och syre eftersom den är tillverkad av plast, vilket säkerställer bevarad arom. Dessutom innebär energiåtervinningen från använda kapslar att vi drar fördel av plastkalorivärdet och sparar olja.

7. Varför återvinns inte NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapslar i vissa länder?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapslar kan för närvarande inte återvinnas i vissa länder på grund av bristen på ordentlig infrastruktur i landet i fråga. För att lösa detta har vi genomfört en kapselinsamling i Portugal. Vi återanvänder plasten från kapslarna för att bygga urbana möbler, och vi använder kaffesump för kompostering. För att utvidga denna strategi har vi börjat utveckla våra egna insamlings- och återvinningslösningar, särskilt avsedda för detta ändamål, även i andra länder. Dessutom är återvinning av använda kapslar lämpligt eftersom det gör det möjligt att dra nytta av plastvärmevärdet och att spara olja.