You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

HUR VÅRT KAFFE NÅR DIG

Varje dag transporteras vårt kaffe till våra kunder via fabriker och distributionscentraler. Vi levererar våra produkter via ett nätverk av vägar, järnvägar och sjötransporter till en alltmer urbaniserad befolkning.

UTMANINGAR

Transporten av NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapslar svarar för 9% av växthusgasutsläppen per kaffekopp (10% av icke-förnybar energi och 1% av vatten som används).

VÅRA MÅL

Effektivisera och optimera användningen av våra transporter och därmed minska sträckorna, minimera utsläppen av växthusgaser (GHG) samt minska buller och trängsel.

 

VAD VI GÖR

Vi undersöker ständigt möjligheterna att ytterligare förbättra våra transportmedel, till exempel genom att i större utsträckning använda sjötransport och tåg istället för biltransport. År 2013 transporterade Nestlé Tyskland NESCAFÉ® Dolce Gustos® kaffekapslar från Girona till Tyskland, med totalt 58 transporter under sju månader. Mängden CO2 som släpps ut vid användning av en kombination av väg- och järnvägstransporter är fyra gånger lägre än biltransporter endast.

 

 

VAD VI HAR UPPNÅTT

Exemplet ovan har vi sparat 42 ton CO2 genom att kombinera väg- och järnvägstransporter. 

Från 2014 kommer varje kapsel som produceras vid och distribueras från vår nya fabrik i Tyskland att spara mer än 20% CO2-utsläpp jämfört med nuläget.