You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

HUR DET GÅR TILL: FRÅN KAFFEMASKINER TILL KAPSLAR

Våra tre NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabriker är belägna i Spanien (Girona), Storbritannien (Tutbury) och Tyskland (Schwerin).

Våra kaffemaskiner konstrueras i Schweiz och tillverkas sedan i Europa och Asien, tack vare vårt nätverk med europeiska partners.

UTMANINGAR

Genom hela vår värdekedja beaktas sociala och miljömässiga aspekter. Vi vill försäkra oss om att våra leverantörer uppfyller kraven för ansvarsfull upphandling och produktion vid varje steg i produktionen av våra maskiner och kapslar.

 

VÅRA MÅL

Upprätthålla ansvarsfulla inköp med SMETA-certifiering (Sedex Member Ethical Trade Audit) för alla våra leverantörer.

 

VAD VI GÖR

 • Nestlé har utvecklat Nestlé Supplier Code, för att säkerställa att våra leverantörer respekterar och uppfyller de bestämda standarderna inom affärsintegritet, miljöansvar, arbetskraft, säkerhet och hälsa. Denna kod kompletteras med Nestlés Responsible Sourcing Guidelines för specifika råvaror och förpackningsmaterial och är en integrerad del av ett avtal med leverantörerna. Dessa riktlinjer är i linje med eller går utöver internationellt erkända ansvariga produktionsstandarder.

 • Våra största leverantörer av originalutrustning är en del av EICC "Electronic Industry Coalition" - en oberoende part som samarbetar med Nestlé för att säkerställa överensstämmelse med Nestlés regler.

 • Produktionen av våra kaffemaskiner kontrolleras dagligen av våra egna ingenjörer på plats i fabrikerna, för att säkerställa att kvaliteten är konsekvent.

Expertis

 

VAD VI HAR UPPNÅTT

 • För tillfället är 95% av leverantörerna SMETA-certifierade för ansvarsfulla inköp med en revisionsplan på plats för resten i slutet av 2014.

 • Alla viktiga förpackningsleverantörer har granskats och godkänts för god tillverkningssed (GMP) och livsmedelssäkerhet.

UTMANINGAR

För NESCAFÉ® Dolce Gusto® svarar kafferostningen för 2% av utsläppen av växthusgaser som genereras under livscykeln för en kaffekopp. Andra faktorer som påverkar miljön under produktionen är vatten (0,5% av vattenförbrukningen under hela livscykeln), energi (3% av den energi som förbrukas under hela livscykeln) och avfall.

 

VÅRA MÅL

Att förbättra miljöpåverkan, såsom vatten- och energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och avfall. NESCAFÉ® Dolce Gustos® fabriker kommer att bidra till Nescafés mål att minska energiförbrukningen per ton produkt med 20%, och för att minska vattenförbrukningen per ton produkt med 30% (mellan 2010 och 2020). NESCAFÉ® Dolce Gustos® fabriker kommer också att bidra till Nestlés mål att minska utsläppen av växthusgaser per ton produkt med 35% (2015 vs. 2005), samt generera noll avfall till odlingsområden.

 

VAD VI GÖR

Nestlé Environmental Management System (NEMS) har implementerats i hela företaget sedan 1996 och gäller i alla NESCAFÉ® Dolce Gustos® fabriker.

 
 

VAD VI HAR UPPNÅTT

 • Våra fabriker är certifierade enligt ISO 14001: 2004 (Internationell standard för miljöhantering), ISO 9001: 2008 (Internationell standard för kvalitetsledning), ISO 22000: 2005 (Internationell standard för livsmedelssäkerhet) och OHSAS 18001: 2007 (Internationell standard för hälso- och säkerhetshantering).
 • Våra fabriksbyggnader lever också upp till särskilda miljökrav: Fabriken I Girona har uppnått LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design från USA Green Building Council) och fabriken i Tutbury är BREEAM-certifierad (BRE Environmental Assessment Method). Vårt mål är att bli Gold LEED-certifierade för fabriken i Schwerin.

UTMANINGAR

Våra kapslar har utformats för att reglera vattentrycket enligt den dryck du väljer. Det är en sofistikerad teknik  som också optimerar mängden kaffe som används. Vi är dock medvetna om att kapslarna genererar en extra miljöpåverkan. Tillverkning och förpackning av NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapslar bidrar till 24% av de totala livscykel-utsläppen av växthusgaser (36% av icke-förnybar energi och 14% av vatten som används).

 

VÅRA MÅL

Att minska utsläppen av växthusgaser från kapsel- och förpackningsproduktion med 7% mellan 2010 och 2015, genom förbättrad design och tillverkning.

 

VAD VI GÖR

 • Vi arbetar aktivt med att optimera vikten av material i vår kapsel och samtidigt säkerställa att våra produkter fortfarande är säkra och av bästa kvalitet.

 • Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer med att utveckla plastmaterial gjorda i ansvarsfull produktion och med en hög miljöprestanda.

VAD VI HAR UPPNÅTT

Än så länge finns det inga definitiva resultat på den totala effekten av dessa åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda, men vi fortsätter ständigt att undersöka alternativa material och tekniker.

UTMANINGAR

Våra kaffemaskiner (maskinmaterial, tillverkning och förpackning) svarar för 8% av de totala livscykelsutsläppen av växthusgaser (9% av icke-förnybar energi och 4% av vatten som används). Den totala andelen miljöpåverkan för varje enskild maskin beror till stor del på dess totala livslängd.

 

VÅRA MÅL

Förbättra den övergripande miljöprestandan hos  maskinerna genom att öka deras energieffektivitet, förbättra materialens återvinningsbarhet samt minska mängden material som krävs för att producera en maskin.

VAD VI GÖR

 • Optimerar de olika maskinkomponenterna för att minska avfallet under tillverkningsprocessen (tex undvika målade delar, minska antalet delar).
 • Underlättar och förbättrar återvinningen av maskinerna genom att reducera antalet komponenter per maskin samt göra maskinerna lättare att ta isär.
 

VAD VI HAR UPPNÅTT

Våra kvantifierade resultat gällande energieffektivitet presenteras i avsnittet "energieffektivitet".

UTMANINGAR

Tillverkningen av förpackningar och kapslar svarar för 24% av de totala livscykelsutsläppen av växthusgaser per kaffekopp (36% av icke-förnybar energi och 14% av vatten som används).

VÅRA MÅL

Minska utsläppen av växthusgaser som skapas av förpackning och kapslar med 7% mellan 2010 och 2015.

 

VAD VI GÖR

 • Våra kapslar är enkelt förpackade i återvinningsbara kartonger.
 • I förpackningarna till våra kaffemaskiner så har polystyren ersatts med papper som kan återvinnas.
 

VAD VI HAR UPPNÅTT

Än så länge finns det inga definitiva resultat på den totala effekten av dessa åtgärder i våra försök att förbättra vår miljöprestanda, men vi fortsätter ständigt att undersöka alternativa material och tekniker.