You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

VAD HÄNDER PÅ SLUTET

Att säkerställa att kapslar och maskiner återvinns är alltjämt en utmaning. Det kräver att man använder ekonomiskt och ekologiskt sunda uppsamlingsprogram som är lättanvända för konsumenten. Detta görs land för land där lokala förhållanden vägs in. Dessa program är beroende av konsumentens medverkan: Vi ger lite tips i sektionen “Hur man blir del av det”.

UTMANINGAR

För NESCAFÉ® Dolce Gusto® orsakas 6% av utsläppet av växthusgaser av hur kapselns disponeras efter den använts. Att förbättra detta är en miljömässig prioritet. Tomma kapslar anses, av den europeiska lagstiftningen, som förpackning och bidrar därmed finansiellt till de nationella programmen för återvinning. Dessvärre räknas inte kapslar som innehåller spår av kaffe hit. Som ett resultat av detta accepteras dessa generellt inte av de nationella programmen för återvinning, utom I Tyskland. I Tyskland återkrävs alla NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapslar av den lokala organisationen “Green Dot”, så att våra kapslar kan valoriseras och generera energi. I andra länder testar vi andra särskilda återvinningslösningar.

 

VÅRA MÅL

  • Att förbättra kapselns slutförvaring genom återvinning och energieffektivitet.

  • Förbättra möjligheterna att samla in kapslar och öka antalet insamlingsstationer på viktiga platser över hela landet, varje år. 
 

VAD VI GÖR

  • Vi utvecklar lösningar för insamling och återvinning av våra kapslar, både de använda och de oanvända. 
 

UTMANINGAR

NESCAFÉ® Dolce Gustos® maskiner är konstruerade för att hålla i minst 10 år om de underhålls på rätt sätt. I de flesta länder deponeras kaffemaskiner på samma sätt som elektriskt avfall. Sedan 2006 har det europeiska direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) angett att elavfall ska återvinnas och att din gamla kaffemaskin ska tas om hand på rätt sätt. För mer information, följ denna länk: ec.europa.eu/environment/waste/weee.

 

VÅRA MÅL

  • Möjliggöra för konsumenterna att öka livslängden på sina maskiner genom att ge relevant information gällande underhåll.
  • Erbjuda våra konsumenter att deponera våra maskiner på rätt sätt.
  • Öka återvinningsbarheten av maskinernas olika material.
 

VAD VI GÖR

  • Vi åtar oss att ge våra konsumenter de bästa råden för att underhålla och öka livslängden för sin maskin.

  • Vi förser även våra konsumenter med information om hur och var deras maskin kan avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

VAD VI HAR UPPNÅTT

Under 2012, så fick 80% av de konsumenter som rapporterat tekniska problem med sina maskiner det avhjälpt inom mindre än 30 dagar, vilket minskar det totala antalet avyttrade maskiner.