Loading...
Loading...

   För en bättre och mer 
 smakrik kopp kaffe

Den där koppen framför dig är resultatet av ett löfte. Ett löfte om att odla och leverera bättre kaffe på ett respektfullt och hållbart sätt. Fortsätt scrolla för att läsa mer.

Hållbarhet handlar om att agera

Det räcker inte bara att prata om en hållbar framtid. Det handlar även om att ta verkliga steg för att komma dit, som att:

Hjälpa bönder och deras samhällen och ge dem rätt verktyg för att kunna odla på ett hållbart sätt

Hjälpa bönder och deras samhällen och ge dem rätt verktyg för att kunna odla på ett hållbart sätt

En plan för planeten

I augusti 2010 lanserade vi Nescafé Plan – ett projekt som stärker Nestlés engagemang i hållbar kaffeodling, produktion och förbrukning. Plan består av flera olika mål som syftar till att förbättra distributionskedjan för vårt kaffe.

“Grown Respectfully” för att odla hållbart.

De lokala bönderna är kvalitetskaffets själ. Tyvärr har omständigheter såsom klimatförändringar, växtsjukdomar och migration från landsbygden hotat deras samhällens levebröd. Grown Respectfully sätter bönderna i främsta rummet.

300 miljoner

euro har investerats i hållbara projekt det senaste årtiondet

 

Detta har bidragit till skapandet av nya teknologier och verktyg som utformats för hållbar kaffeproduktion samt för att berika böndernas och deras samhällens liv.

100 000

bönder har utbildats om hur man bedriver en hållbar verksamhet

 

Tillsammans med Rainforest Alliance har vi skapat Nescafé Better Farming Practices – ett globalt referensdokument för att utbilda kaffebönder.

300

lantbruksrådgivare arbetar direkt med kaffebönder världen över

 

Vårt Farmer Connect-program hjälper oss att hålla ständig kontakt med bönder och deras samhällen.

200 miljoner

mer motståndskraftiga och lönsamma kaffeplantor

 

Vi kommer att förse Nestlés kaffebönder med 220 miljoner mer motståndskraftiga och lönsamma kaffeplantor före årets slut.

Vi kommer att förse Nestlés kaffebönder med 220 miljoner mer motståndskraftiga och lönsamma kaffeplantor före årets slut.

Starka samarbeten gör oss starkare

Både i livet och inom kaffeinköp

COFFEE ASSURANCE ALLIANCE

Vårt samarbete med Coffee Assurance Services (CAS) säkerställer att vårt kaffe anskaffas på ett hållbart sätt och i enlighet med den internationellt erkända 4C-koden för hållbar kaffeproduktion.

THE RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en strategisk partner för oss i utvecklingen av vårt “Grown Respectfully”-program. Vi har tillsammans utvecklat ett övervaknings- och utvärderingssystem för att ständigt utvärdera vår hållbarhetspåverkan i odlingsregionerna.

90 % av kaffet som behövs för NESCAFÉ® Dolce Gusto® är ansvarsfullt anskaffat. Vår ambition är att endast erbjuda ansvarsfullt anskaffat kaffe i framtiden.

En smartare distributionskedja

Följ med oss på en resa genom vår hållbarhetslivscykel

Odling

Produktion

Distribution

Förbrukning

Slutskede

En smartare distributionskedja.

Följ med oss på en resa genom vår hållbarhetslivscykel.

Odling

Produktion

Distribution

Förbrukning

Slutskede

Hur vi odlar

Vi kommer att utöka och påskynda distributionen av nya högavkastande varianter som kan tre- eller fyrdubbla avkasntingen. Med våra bönders och deras samhällens välmående i främsta rummet minimerar vi behovet av jordbruksmark, samt uppmuntrar bönder att diversifiera grödor och återplantera skog.

FOKUS PÅ BÖNDER

Vi tillhandahåller bönder med anpassat utbildningsinnehåll som uppfyller deras specifika lokala behov. Fler än 76 000 bönder har utbildats om bästa lantbrukspraxis sedan 2010.

FOKUS PÅ GRÖDOR

Sedan 2010 har fler än 30 miljoner högavkastande plantor distribuerats till lokala bönder. Vi fortsätter att efterforska nya kaffevarianter som potentiellt kan ge större avkastning.

Läs mer om de bästa bönornas resa till din kopp.

Återvinning i ditt område

Ifall du missade det kan du här ta del av information om hur du återvinner dina använda kapslar i Sverige.

Hemma med en grön påse

På närmsta återvinningscentral

Upptäck våra hållbarhetsmål i Sverige.

Vårt löfte för en mer hållbar framtid är bestående.

Hjälp oss att ge planeten all kärlek den förtjänar.